Lenka a Majo

Keďže Lenka a Majo boli mojimi susedmi a dobre sme sa poznali, vedel som, že o zábavu nebude núdza. Hoci bol december, na malú hŕstku svadobčanov svietilo zubaté, ale príjemné slnko.

Pred obradom na Obecnom úrade v Kočovciach sme stihli ešte fotenie v blízkom parku. Škoda len, že sme všetko museli urýchliť, lebo chladný decembrový vzduch foteniu príliš neprial. Po obrade nasledovala najpríjemnejšia časť každej svadby – jedlo, hudba, tanec a vtipný veršovaný prípitok, ktorý rozosmial všetkých. Celý priebeh svadby si nepochybne najviac užívala 7-ročná Natálka, ktorá sa na veľký deň maminy a tatina veľmi tešila.