Svadba

Uzavretím manželstva sa pred vami rozprestrie nádherné obdobie, ktoré môžete naplniť farbami, vôňami, pocitmi a vytvoriť tak rozprávku, ktorú maľujete držiac sa za ruky. Svadobný album, ukrývajúci detaily začiatku vášho príbehu je pokladom každej rodiny. Pomôže vám pripomenúť si obdobie, keď ste rozprávku iba začali písať. Pocity z fotografií ožijú skrz vaše spomienky a navodia tú atmosféru, ten pocit, keď ste sa delili o svoju radosť s najmilšími. Na svoj život ste expertmi vy sami, ja sa postarám o profesionálne zvečnenie vzácnych momentov vášho svadobného dňa.

Balíky svadobnej fotografie sú špeciálne prispôsobené požiadavkám moderného páru, ktorý hľadá to najlepšie v kvalite a cene.

Ak sa vám moje fotografie páčia, vyplňte formulár pod galériami a ja vám pošlem mailom nezáväznú ponuku na svadobné fotenie

Miriam a Marcel

Miriam a Marcel

Galéria
Marianna a Robert

Marianna a Robert

Galéria

 

Janka a Lukáš

Janka a Lukáš

Galéria
Bibiána a Juraj

Bibiána a Juraj

Galéria
Lenka a Majo

Lenka a Majo

Galéria
Lenka a Palo

Lenka a Palo

Galéria
Mirka a Stano

Mirka a Stano

Galéria
Renata a Peter

Renata a Peter

Galéria
Meno a priezvisko
Váš e-mail (pozor na správnosť!!!)
Mobil
Termín svadby
Miesto svadby
Čo sa bude fotiť:
Iné požiadavky, pripomienky
Kde ste sa o mne dozvedeli?
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č.18/2018 z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Týmto udeľujem spoločnosti ERISUN s.r.o., Hôrka nad Váhom 81, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 50096923, ako prevádzkovateľovi osobných údajov Súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo. Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.