Objednávkový formulár

Objednávkový formulár

Ďakujem, že ste sa rozhodli využiť naše fotografické služby. Prosím o vyplnenie objednávkového formuláru s vašimi požiadavkami, očakávaniami a navrhovaným termínom fotenia.
V krátkej dobe vás budem kontaktovať e-mailom kvôli upresneniu termínu.

Druh fotenia
Vyplnením objednávkového formulára dobrovoľne udeľujem v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyššie uvedenému fotografovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) za účelom evidencie, zisťovania spokojnosti, poskytovania marketingových služieb, ponuky produktov a služieb a informovania o akciách, a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že tu uvedený súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede).