Objednávkový formulár

Objednávkový formulár

Ďakujem, že ste sa rozhodli využiť naše fotografické služby. Prosím o vyplnenie objednávkového formuláru s vašimi požiadavkami, očakávaniami a navrhovaným termínom fotenia.
V krátkej dobe vás budem kontaktovať e-mailom kvôli upresneniu termínu.

Meno a priezvisko
E-mail (pozor na správnosť!!!)
Mobil
Bydlisko
Druh fotenia
Miesto fotenia
Navrhovaný termín fotenia
Poznámka
Kde ste sa o mne dozvedeli?
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č.18/2018 z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Týmto udeľujem spoločnosti ERISUN s.r.o., Hôrka nad Váhom 81, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 50096923, ako prevádzkovateľovi osobných údajov Súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo.