Krása dojčenia na fotografii

Krása dojčenia na fotografii

Krása dojčenia na fotografii

Milé mamičky,

snívali ste niekedy o tom, že sa raz stanete modelkou? Takou ozajstnou? Ak áno, práve teraz sa váš sen môže naplniť a nie hocijakým spôsobom. V mesiaci marec máte možnosť obohatiť svoj rodinný album o nádherné fotografie dojčenia a zvečniť tak chvíle také jedinečné v živote vašej rodiny. O pár rokov či desaťročí budú tieto zábery vzácnym pokladom a inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Pri príležitosti vydania knihy o úlohe širšej rodiny a okolia v úspechu dojčenia môžete využiť mimoriadnu 60%-nú zľavu z Rodinného balíčka „Štandard“. V rámci špeciálnej ponuky získate 10 digitálnych upravených fotografii vo vysokom rozlíšení, z toho 3 vami vybrané fotografie vytlačené na formát 20×30cm. Naviac, niektorá z fotografii môže byť vybratá do pripravovanej knižky a tým sa stanete súčasťou tohto nádherného projektu, ktorý má za cieľ šíriť osvetu o dojčení a meniť svet k lepšiemu. Ak bude vaša fotografia vybraná do knihy, po vydaní dostanete 1 výtlačok s venovaním od autorov.

Táto akcia platí do 15.4.2018, počet voľných termínov je limitovaný, preto si termín rezervujte už teraz vyplnením formulára pod textom.

Jedinou podmienkou na získanie uvedenej zľavy je súhlas s bezodplatným použitím fotografii na marketingové účely a na tlač v pripravovanej kni­he.

Miesto fotenia
Vyplnením objednávkového formulára dobrovoľne udeľujem v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyššie uvedenému fotografovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) za účelom evidencie, zisťovania spokojnosti, poskytovania marketingových služieb, ponuky produktov a služieb a informovania o akciách, a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Beriem na vedomie, že tu uvedený súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede).